Skip to main content

Bokalović Gordana

Grad: Beograd E-mail adresa: gordana.bokalovic@gmail.com Prethodno obrazovanje: Medicinski fakultet,specijalizacija iz neuropsihijatrije,uža specijalizacija iz psihoterapije (subspecijalista-psihoanalitički psihoterapeut) Profesionalno iskustvo: Psihoanalitički psihoterapeut za odrasle, decu i adolescente, parove i porodicu. Edukator u […]

Despotović Tija

Grad: Beograd E-mail adresa: tija.despotovic@gmail.com Prethodno obrazovanje: Doktor medicine, psihijatar, grupni analitičar, psihoanalitičar, psihoanalitički psihoterapeut Profesionalno iskustvo: Psihijatrijska klinika KCS, rad sa neurozama i graničnim stanjima na Avali i u […]

Dedić Gordana

Grad: Beograd Kontakt telefon: 063 1299102 E-mail adresa: gdedic146@gmail.com Prethodno obrazovanje: Medicinski fakultet (MF) u Beogradu (1982. godina), specijalizacija iz neuropsihijatrije na VMA (1991. godina), uža specijalizaciju iz psihoterapije na […]

Vukojević Stojiljković Jasmina

Grad: Beograd E-mail adresa: jasminavst@gmail.com Prethodno obrazovanje: Magistar psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila osnovni i napredni nivo edukacije i superviziran joj je rad sa pacijentima Racionalno Emotivno Bihejvioralnom terapijom. […]