Skip to main content

Vučinić Latas Dušanka

Grad: Beograd E-mail adresa: dusanka.latas@gmail.com Prethodno obrazovanje: Diplomirani psiholog Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. dokctor psihološikih nauka Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalista medicinske psihologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu […]

Šobić Biljana

Grad: Beograd E-mail adresa: biljanasobic@gmail.com Prethodno obrazovanje: Filozofski fakultet Beograd, Psihologija Profesionalno iskustvo: Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „dr Cvetko Brajović“