Članovi Društva mogu biti lica koja se bave individualnom psihoanalitičkom psihoterapijom i to kao:

Redovni članovi su psihoanalitički psihoterapeuti koji su završili Užu specijalizaciju iz Psihoanalitičke psihoterapije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu  i oni psihoanalitički psihoterapeuti koji su edukaciju iz Psihoanalitičke psihoterapije završili od strane Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. U redovne članove mogu biti izabrani i psihoanalitičari koji prezentuju svoje iskustvo u psihoanalitičkoj psihoterapiji pred komisijom koju odredi Trening komitet (Komitet za edukaciju). Redovnog člana Društva predlaže Trening komitet (nakon uspešnog polaganja završnog ispita na edukaciji),  a bira Skupština Društva. Samo redovni članovi mogu biti birani za organe Društva, a ovo pravilo ne važi samo u slučaju izbora za Etički komitet.

Pridruženi članovi mogu postati psihoanalitički psihoterapeuti koji su završili edukaciju u okviru Uže specijalizacije iz Psihoanalitičke psihoterapije ili edukaciju u okviru Društva Psihoanalitičkih Psihoterapeuta Srbije, a još nisu odbranili završni rad. Predlog za punopravno članstvo daje Trening komitet, a izglasava se na Skupštini prostom većinom. Pridruženi član nema pravo glasa.

Počasni članovi Društva mogu postati lica zaslužna za rad Društva kao i za razvoj psihoanalitičke psihoterapije. Počasnog člana Društva predlaže Upravni odbor, a bira Skupština Društva. Počasni član Društva ima pravo da prisustvuje sednicama organa Društva i da učestvuje u svim aktivnostima Društva, ali nema pravo glasa.

Inostrani članovi su osobe koja živi van teritorija Srbije, a njihov izbor i prava su isti kao za počasno članstvo.