Psihoterapija u Srbiji ima dugu istoriju i specifičnu tradiciju. Sa počecima prve polovine XX veka psihoterapija se razvijala pod uticajem psihoanalitičkog učenja Sigmunda Froja, da bi potom, sa razvojem psihoanalize i psihoanalitičke psihoterapije posle II svetskog rata tokom 70-tih godina, krenulo sa razvijanjem i drugih pravaca i škola. Na razvoj psihoanalitičke psihoterapije značajno je uticalo otvaranje uže specijalizacije iz psihoterapije pri medicinskom fakultetu u Beogradu (1978 godine).

Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije osnovano je 1991. godine i odmah započelo sa radom, sa sedištem u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu (iste godine osnovana je Evropska psihoanalitička psihoterapijska federacija- EFPP u Londonu).

Na početku svoga konstituisanja u Društvu su predviđene tri sekcije:

  • Sekcija za individualnu psihoanalitičku psihoterapiju dece i omladine
  • Sekcija za individualnu psihoanalitičku psihoterapiju odraslih
  • Sekcija za grupnu psihoanalitičku psihoterapiju

Grupni psihoanalitički psihoterapeuti su se nakon godinu dana, a nešto kasnije i individualni psihoanalitički pishoterapeuti dece i omladine, odvojili i osnovali svoja Društva koja i dalje sarađuju sa Društvom psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije.

Naše Društvo je jedno od osnivača Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS) osnovanog 23. decembra 1997. godine, sa tadašnjim  sedištem u Institutu za mentalno zdravlje.

Društvo psihoanalitičkih pshoterapeuta Srbije je primljeno u Evropsku federaciju za psihoanalitičku psihoterapiju (EFPP) 2007. godine.