Psihonalatički psihoterapeuti koji mogu biti trening psihoterapeuti i supervizori kandidata za psihoanalitičku psihoterpiju su:
Despotović Tija,
Dimitrijević Aleksandar,
Jovanović Dunjić Ivanka,
Jović Vladimir,
Lopičić Zorka,
Mudrić Virijević Svetlana.