Psihonalatički psihoterapeuti koji mogu biti trening psihoterapeuti i supervizori kandidata za psihoanalitičku psihoterpiju su:

  1. Despotović Tija
  2. Jovanović Dunjić Ivanka
  3. Jović Vladimir
  4. Lopičić Zorka
  5. Mudrić Virijević Svetlana