Etički komitet Društva sačinjavaju:

Name Zvanje Grad

Grad:

Berlin

E-mail adresa:

maja.dekicdjelic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Dipl.psiholog, grupni analitičar

Profesionalno iskustvo:

2003-2004 – volontersko-pripravnički staž u KBC Zvezdara

2004-2017 – psiholog na odeljenju za Mentalno zdravlje, Dom zdravlja Zvezdara

2009-2017 – privatna praksa za grupnu i individualnu psihoterapiju; Beograd

2018, i dalje – psiholog i psihoterapeut u privatnoj praksi, Berlin

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Etičkog komiteta
Berlin, Nemačka
Psihoanalitički psihoterapeut • Član Etičkog komiteta
Beograd

Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

063 211760

E-mail adresa:

dr.ilicivan@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Specijalizacija iz psihijatrije

Supspecijalizacija iz psihoterapije pri med.fakultetu  (priznat  status sertifikovanog psihoanalitičkog psihoterapeuta)

Edukacija sa grupnom supervizijom u trajanju od 12 godina , vodjena od strane psihoterapeuta Tavistock instituta u  Londonu  (Branka Vukašinović Pecotić i Mirjana Renton)

Profesionalno iskustvo:

35 godina iskustva u psihijatrijskom radu

30 godina psihoterapijskog iskustva u psihoanalitičkoj psihoterapiji

Psihijatrija i psihoterapija adolescenata , 30 godina u okviru Odseka za poremećaje mladih pri Klinici za psihijatriju KCS u Beogradu,  13 godina na poziciji Šefa Odseka.

Aktivno učešće na kongresima, seminarima , simpozijumima…  posvećenih mentalnom zdravlju adolescenata i psihoterapiji, u zemlji i inostranstvu. Poslednjih 5 godina redovna saradnja sa  Psihoterapijskom ligom Rusije (Moskva)  kao i Istočno-evropskim institutom psihoanalize (Sankt Peterburg) i  Uralskom asocijacijom analitičke psihologije i psihoanalize (Jekaterinburg) .

Članstvo i učešće u radu psihoterapijskih institucija u Srbiji: Psihoterapijska sekcija SLD (predsednik sekcije tokom 9 godina, aktuelno član predsedništva) ;  Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije (redovni član i predsednik Etičkog komiteta),  DEAPS …

Rad u superviziji poslednjih 5 godina kao supervizor, u zemlji i inostranstvu (po pozivu).

Psihoanalitički psihoterapeut • Predsednik Etičkog komiteta
Beograd