Skip to main content

Bradić M. Zagorka

Grad: Beograd E-mail adresa: zaga.bradic@gmail.com Prethodno obrazovanje: Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila specijalizaciju iz psihijatrije i užu specijalizaciju iz psihoterapije. Nosilac je Jugoslovenskog sertifikata za […]

Čolović Olga

Grad: Beograd E-mail adresa: olga.colovic1312@gmail.com Prethodno obrazovanje: Magistrirala je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, subspecijalizirala psihoanalitičku psihoterapiju 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorirala 2018.g. na Medicinskom […]

Ilić Ivan

Grad: Beograd Kontakt telefon: 063 211760 E-mail adresa: dr.ilicivan@gmail.com Prethodno obrazovanje: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Specijalizacija iz psihijatrije Supspecijalizacija iz psihoterapije pri med.fakultetu  (priznat  status sertifikovanog psihoanalitičkog psihoterapeuta) Edukacija […]