Upravni odbor Društva sačinjavaju:

NameZvanjeGrad

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

tija.despotovic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Doktor medicine, psihijatar, grupni analitičar, psihoanalitičar, psihoanalitički psihoterapeut

Profesionalno iskustvo:

Psihijatrijska klinika KCS, rad sa neurozama i graničnim stanjima na Avali i u Dnevnoj bolnici; radi u privatnoj praksi – Spec psihij. ordinacija ˝PSIHA˝

Psihoanalitički psihoterapeut • Član Upravnog odbora
Beograd
Psihoanalitički psihoterapeut • Potpredsednik Društva
Beograd

Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

062 772718

E-mail adresa:

natashaijankovic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

1999.– Diplomirani psiholog, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu;

2010.– Specijalista medicinske psihologije, Medicinski fakultet u Beogradu;

Psihoanalitički psihoterapeut  – pridruženi član;

Grupni analitičar pod supervizijom.

Profesionalno iskustvo:

1999-2000. Psiholog u Centru za socijalni rad;

2000-2002. Psiholog – savetnik u srednjoj školi;

2002-2017. Psiholog u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici „Kovin“ u Kovinu;

Od 2017. Psihoterapeut u privatnoj praksi.

Blagajnik Društva
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

snezana.kecojevic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Primarijus, specijalista psihijatrije, subspecijalista psihoanalitičke psihoterapije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, psihoanalitički psihoterapeut DPPS, trening grupni analitičar DGAB, u u privatnoj praksi Agencija za edukaciju „Dijalozi“, Beograd, načelnica Dnevne bolnice za psihijatriju KBC“Dr.Dragiša Mišović-Dedinje“, Beograd, načelnik odeljenja za alkoholizam Zavoda za bolesti zavisnosti, Beograd, specijalista psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini.

Strukovna udruženja:

Punopravna članica i predsednica Upravnog odbora DPPS, punopravna članica DGAB, članica Trening Komiteta DGAB, punopravna članica Internacionalne Grupnoanalitičke Asocijacije (GASI), Evropske Federacije za Psihoterapiju (EFPP), Evropske grupno analitičke mreže (EGATIN), članica Udruženja psihijatara Srbije (UPS), članica Evropske psihijatrijske asocijacije (EAP), predsednica sekcije za psihoterapiju Srpskog lekarskog društva (SLD).

Profesionalno iskustvo:

Višegodišnje profesionalno iskustvo u oblasti psihijatrijske i psihodinamske dijagnostike, farmakoterapije, psihoedukacije, individualne i grupne psihoterapije i grupne analize kao i u oblasti prevencije psiholoških i mentalnih poteškoća mladih i odraslih, iz širokog spektra menatlnih disfunkcionalnosti nepsihotične , psihotične prirode i graničnih stanja , kao i značajno iskustvo na polju edukacije iz oblasti grupne analize, psihoanalitičke psihoterapije i psihodinamske psihopatologije, saradnica udruženja korisnika psihijatrijskih usluga, kao i na projektima prevencije u oblasti mentalnog zdravlja i projektima inkluzije korisnika u zajednicu.

Psihoanalitički psihoterapeut • Predsednik Društva
Beograd

Grad:

Beograd

E-mail adresa:

biljanasobic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Filozofski fakultet Beograd, Psihologija

Profesionalno iskustvo:

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „dr Cvetko Brajović“

Psihoanalitički psihoterapeut
Beograd