Grad:

Beograd

E-mail adresa:

tija.despotovic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Doktor medicine, psihijatar, grupni analitičar, psihoanalitičar, psihoanalitički psihoterapeut

Profesionalno iskustvo:

Psihijatrijska klinika KCS, rad sa neurozama i graničnim stanjima na Avali i u Dnevnoj bolnici; radi u privatnoj praksi – Spec psihij. ordinacija ˝PSIHA˝