Grad:

Beograd

E-mail adresa:

jasminavst@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

  • Magistar psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
  • Završila osnovni i napredni nivo edukacije i superviziran joj je rad sa pacijentima Racionalno Emotivno Bihejvioralnom terapijom.
  • Zvanje psihoanalitički psihoterapeut dobila od DPPS.

Profesionalno iskustvo:

  • Psiholog-pripravnik u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata.
  • Bavila se savetodavnim radom sa ženama žrtvama naselja u Sigurnim kućama kao i ženama žrtvama trgovine ljudima.
  • Bavila se savetodavnim radom parova koji prolaze vantelesnu oplodnju u organizaciji Grada Beograda.
  • Aktuelno se bavi psihoanalitičkom psihoterapijom odraslih u privatnoj praksi.