Grad:

Beograd

E-mail adresa:

zaga.bradic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila specijalizaciju iz psihijatrije i užu specijalizaciju iz psihoterapije. Nosilac je Jugoslovenskog sertifikata za psihoterapiju (2005.), Evropskog sertifikata za psihoterapiju (2006.), diplome psihoanalitičkog psihoterapeuta Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije (2011.), diplome adolescentnog psihoanalitičkog psihoterapeuta Evropske federacije za psihoanalitičku psihoterapiju (2013.).

Profesionalno iskustvo:

Psihijatar na Odeljenju za psihijatriju Opšte bolnice u Kruševcu, zatim psihijatar i psihoterapeut a potom i šef Odeljenja za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Klinike za psihijatriju KBC „Dr Dragiša Mišović“, a od 2006. jedan od osnivača i šef Dnevne bolnice za adolescente Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Aktuelno, psihijatar i psihoterapeut u privatnoj praksi.

Punopravni je član Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije-DPPS ( u dva mandata generalni sekretar), Saveza društava psihoterapeuta Srbije-SDPS, Udruženja za dečju i adolescentnu psihoterapiju Srbije-UDAPS čiji je jedan od osnivača i bivši predsednik, i član Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije- DEAPS. Od 2013. delegat je Srbije za Sekciju dečje i adolescentne psihoanalitičke psihoterapije Evropske federacije psihoanalitičkih psihoterapeuta-EFPP.