Grad:

Beograd

E-mail adresa:

biljanasobic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Filozofski fakultet Beograd, Psihologija

Profesionalno iskustvo:

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „dr Cvetko Brajović“