Skip to main content

Dimoski Sanja

Grad: Beograd E-mail adresa: sanja.dimoski@gmail.com Prethodno obrazovanje: Psiholog, dr sc., profesor na Beogradskom univezitetu Profesionalno iskustvo: Više od 20 godina psihoterapijskog iskustva u radu sa različitim kategorijama klijenata (deca i […]

Čolović Olga

Grad: Beograd E-mail adresa: olga.colovic1312@gmail.com Prethodno obrazovanje: Magistrirala je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, subspecijalizirala psihoanalitičku psihoterapiju 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorirala 2018.g. na Medicinskom […]

Bokalović Gordana

Grad: Beograd E-mail adresa: gordana.bokalovic@gmail.com Prethodno obrazovanje: Medicinski fakultet,specijalizacija iz neuropsihijatrije,uža specijalizacija iz psihoterapije (subspecijalista-psihoanalitički psihoterapeut) Profesionalno iskustvo: Psihoanalitički psihoterapeut za odrasle, decu i adolescente, parove i porodicu. Edukator u […]