Skip to main content

Dimoski Sanja

Grad:BeogradE-mail adresa:sanja.dimoski@gmail.comPrethodno obrazovanje:Psiholog, dr sc., profesor na Beogradskom univezitetuProfesionalno iskustvo:Više od 20 godina psihoterapijskog iskustva u radu sa različitim kategorijama klijenata (deca i mladi sa poremećajem ponašanja, osobe sa problemima zavisnosti od supstanci i njihovim porodicama, osobe sa govornim poremećajima, psihoterapijski klijenti) u državnom i privatnom sektoru. Zvanje psihoanalitičara stekla u okviru Beogradskog psihoanalitičkog društva […]

Čolović Olga

Grad:BeogradE-mail adresa:ocol@eunet.rs   Prethodno obrazovanje:Magistrirala je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, subspecijalizirala psihoanalitičku psihoterapiju 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorirala 2018.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.Profesionalno iskustvo:Od 1993. godine radi u Institutu za mentalno zdravlje (specijalista psihijatrije postala je 1997.g.). Do 2010.g.  radila je na Odeljenju za afektivne poremećaje i krizna stanja, […]

Bokalović Gordana

Grad:BeogradE-mail adresa:gordana.bokalovic@gmail.comPrethodno obrazovanje:Medicinski fakultet,specijalizacija iz neuropsihijatrije,uža specijalizacija iz psihoterapije (subspecijalista-psihoanalitički psihoterapeut)Profesionalno iskustvo:Psihoanalitički psihoterapeut za odrasle, decu i adolescente, parove i porodicu. Edukator u Udruzenju dečjih i adolescentnih psihoterapeuta (UDAPS).