Grad:

Beograd

E-mail adresa:

sanja.dimoski@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Psiholog, dr sc., profesor na Beogradskom univezitetu

Profesionalno iskustvo:

Više od 20 godina psihoterapijskog iskustva u radu sa različitim kategorijama klijenata (deca i mladi sa poremećajem ponašanja, osobe sa problemima zavisnosti od supstanci i njihovim porodicama, osobe sa govornim poremećajima, psihoterapijski klijenti) u državnom i privatnom sektoru. Zvanje psihoanalitičara stekla u okviru Beogradskog psihoanalitičkog društva 2009. godine. Trenutno, u praksi se bavi psihoanalizom i psihoanalitičkom psihoterapijom. Objavljena joj je knjiga „Čudesno u nama – od bajke do psihoterapije” (Treći trg, 2016) u kojoj su praćene paralele između tokova psihoanalitičkih psihoterapija i sadržaja omiljenih bajki klijenata na terapiji.