Grad:

Beograd

E-mail adresa:

vesnamedicvulovic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Medicinski fakultet, specijalizacija neuropsihijatrije

Profesionalno iskustvo:

Neurologija, psihijatrija i psihoanalitička psihoterapija odraslih