Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

064 5885540

E-mail adresa:

leko.mako@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Neuropsihijatar

Subspecijalista iz psihoterapije

Magistar i doktor medicinskih nauka iz psihoterapije

Profesionalno iskustvo:

Neuoptični pormecaji-analitička psihoterapija u okviru Dispanzera Instituta za mentalno zdravlje Beograd

Neuroitični poiremćaji i uze problem optimalne distance u psihotanalitičkoj terpiji u privatnoj praki u MediHelpu u Beogradu