Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

063 475050

E-mail adresa:

silviobulic011@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Specijalni pedagog, magistar farmacije

Profesionalno iskustvo:

Psihoanalitička psihoterapija adolescenata i odraslih