Skip to main content
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Poziv na deveti kongres psihoterapeuta Srbije

24.10.2019. - 27.10.2019.

Savez psihoterapeuta Srbije Vas poziva da aktivno učestvujete na Devetom kongresu psihoterapeuta Srbije

Beograd, 24-27. oktobar, 2019. Hotel M

Pored drugih tema u vezi sa psihoterapijom, centralna tema kongesa je: 

SLOBODA I PSIHOTERAPIJA

Poštovani psihoterapeuti, savetnici, edukatni psihoterapije i studenti, nakon prošlogodišnjeg zajedničkog kongresa 23 Kongresa evropskih psihoterapeuta i 8 Kongresa psihoterapeuta Srbije) Savez psihoterapeuta Srbije vam i ove godine omogućuje da izložite rezultate vašeg rada, istraživanja i razmišljanja u kolegijalnoj i prijatnoj atmosferi na IX kongresu psihoterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem.

Možete prijaviti vaše USMENO SAOPŠTENJE (10-15 minuta) istraživačkog, stručnog ili teorijskog karaktera.
Možete prijaviti POSTER prezentaciju.
Možete prijaviti RADIONICU (120 minuta ili kraću).
Možete prijaviti SIMPOZIJUM ili OKRUGLI STO sa učesnicima koje vi izaberete.
Jedino PLENARNE PREDAVAČE poziva Naučni odbor Kongresa u ime SDPTS.

Pozivamo vas da rezime vaše prezentacije na Kongresu (usmeno saopštenje, poster, radionicu, simpozijum, okrugli sto) pošaljete Naučnom odboru kongresa na mejl: KongresPsihoterapeuta@gmail.com

Važni datumi za učesnike IX kongresa:

20. Septembar 2019. je poslednji rok za slanje sažetaka Naučnom odboru na dati mejl.
 Naučni odbor donosi odluku da li je rad prihvatljiv sa stručne i naučne strane. Informaciju o tome dobijate po pravilu nakon tri dana od slanja rezimea vašeg rada.

25. Septembar 2019. je datum do kada ćete dobiti obaveštenje o prihvaćenim radovima.

U slučaju prevelikog broja prijavljenih radova, prihvaćenih od Naučnog odbora, Ogranizacioni odbor može izvršiti dodatnu selekciju na osnovu usvojenih kriterijuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije se vraćaju autorima odbijenih radova, na njihov zahtev.

15. septembar 2019. je datum do koga važi popust za kotizacije.

30. septembar 2019. je datum do kada možemo da garantujemo rezervaciju smeštaja.

Više informacija možete naći na linku Kongres psihoterapeuta

Details

Start:
24.10.2019.
End:
27.10.2019.

Venue

Hotel M
Bulevar Oslobođenja 56a
Beograd, Srbija

Organizer

Savez psihoterapeuta Srbije