U Beogradu će se, od 23. do 27. avgusta 2023. godine, održati 18. GASi Simpozijum. Tema Simpozijuma je When Divided Worlds Meet: Confluences of Identity, Culture, Continuity and Change.

Više informacija možete dobiti na sajtu Društva Grupnih Analitičara Beograd (grupnaanaliza.org.rs), kao i na sajtu samog događaja, gasi-symposium-belgrade2023.com.