Grad:

Beograd

E-mail adresa:

pejovic.bg@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Master psihologije, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu

Master teorije umetnosti i medija, Interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu

Sertifikovan psihoanalitički psihoterapeut, Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije.

Sertifikovani trener i supervizor za programe zaštite ljudskih prava pripadnika osetljivih grupa.

Profesionalno iskustvo:

Psiholog i dečji psihoterapeut u predškolskoj ustanovi „Leptirić“ u Beogradu.

Saradnik Univerzitetske dečije klinke u Beogradu

Saradnik na programima UNICEF-a za prevencije vršnjačkog nasilja.

Vodio više programa za promociju i zaštite ljudskih prava pripadnika osetljivih grupa (Roma, osoba sa invaliditetom, pripadnika seksualnih manjina, osoba sa teškoćama u mentalnom zdravlju, veteranima ratova 1991-1999…)

Psihoterapeut u privatnoj praksi.