U okviru redovnih aktivnosti Društva održan je tematski Seminara sa predavanjem “Etika u psihoterapiji – odnos terapeuta prema pacijentu, društvu i samom sebi”. U prostorijama Društva grupnih analitičara Beograda , Palmotićeva 24. Seminar je akreditovan kod Zdravstvenog Saveta Srbije kao Domaći Simpozijum prve kategorije. Simpzijum je imao tri organizacine grupacije: predavanje, diskusione grupe i supervizijske grupe. Predavanje je održala assis. Dr Olga Čolović. Diskutant predavanja i veliku diskusionu grupu, vodila je prim. Dr Tija Despotović. Supervizija je podeljena u tri manje grupe koje su vodili po dva supervizora: prvu grupu prim dr Tija Despotović i dr Vesna Dukanac, drugu grupu dr Ivanka Dunjić Jovanović i dr Gordana Bokalović i treću grupu prof. dr Vladimir Jović i psiholog Svetlana Virijivić Mudrić. Simpozijumu je prisustvovao veliki broj učesnika: psihoterapeuta, psihijatara, psihologa, defektologa, studenta i edukanata.


Galerija fotografija sa događaja