Skip to main content

Najava za 09.12.2023. | Workshop „Zlato i bakar – načini na koje psihoanaliza živi u individualnoj, grupnoj i dečjoj psihoanalitičkoj psihoterapiji“

U subotu, 09.12.2023, Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije, Udruženje za dečju i adolescentnu psihoanalitičku psihoterapiju Srbije i Društvo grupnih analitičara Beograda održavaju zajednički workshop na temu: „ZLATO I BAKAR – NAČINI NA KOJE PSIHOANALIZA ŽIVI U INDIVIDUALNOJ, GRUPNOJ I DEČJOJ PSIHOANALITIČKOJ PSIHOTERAPIJI“