Društvo psihoanalitičkigh psihoterapeuta Srbije (DPPS) održalo je edukativni skup, dana 16.11.2019.g. sa početkom u 10.00 h, u prostorijama ordinacije Psiha, Palmotićeva 24, u Beogradu, na temu: 
„DEPRESIVNOST RODITELJA DECE SA RAZVOJNIM POREMEĆAJEM IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA I PSIHOTERAPIJSKE INTERVENCIJE” 
Kurs se sastojao od predavanja koje je održala dr Emina Garibović, dečiji psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut, plenarne diskusije i  rada u malim diskusionim i supervizijskim grupama.