Redovna godišnja Skupština Društva psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije održana je 27.02.2016. u prostorijama Instituta za mentalno zdravlje. Pored izveštaja o aktivnostima Društva u 2015. godini, izveštaja Trening komiteta, kao i finanijskog izveštaja, ovom prilikom su nominovane i izglasane osobe za određena mesta u Upravnom odboru, Etičkom komitetu kao i mesta delegata u EFPP. U poslednjem delu Skupštine prisutni su razgovarali u vezi sa visinom članarine za 2016. godinu, o ne/mogućnosti uticaja Društva na kontrolu toga ko se sve predstavlja kao psihoterapeut, o iniciranju formiranje saveza koji bi okupljao nekoliko udruženja okupljenih oko psihoanalize i pshoanalitičke psihoterapije (a koji bi mogao biti organizovan slično kao EFPP), o organizovanju učestalijih stručnih sastanaka Društva… Sledeća, izborna Skupština se planira za decembar 2016. godine.


Galerija fotografija sa događaja