Skip to main content

Dimoski Sanja

Grad:BeogradE-mail adresa:sanja.dimoski@gmail.comPrethodno obrazovanje:Psiholog, dr sc., profesor na Beogradskom univezitetuProfesionalno iskustvo:Više od 20 godina psihoterapijskog iskustva u radu sa različitim kategorijama klijenata (deca i mladi sa poremećajem ponašanja, osobe sa problemima […]

Čolović Olga

Grad:BeogradE-mail adresa:ocol@eunet.rs   Prethodno obrazovanje:Magistrirala je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, subspecijalizirala psihoanalitičku psihoterapiju 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorirala 2018.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.Profesionalno iskustvo:Od […]

Bokalović Gordana

Grad:BeogradE-mail adresa:gordana.bokalovic@gmail.comPrethodno obrazovanje:Medicinski fakultet,specijalizacija iz neuropsihijatrije,uža specijalizacija iz psihoterapije (subspecijalista-psihoanalitički psihoterapeut)Profesionalno iskustvo:Psihoanalitički psihoterapeut za odrasle, decu i adolescente, parove i porodicu. Edukator u Udruzenju dečjih i adolescentnih psihoterapeuta (UDAPS).