Grad:

Beograd

E-mail adresa:

gordana.bokalovic@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Medicinski fakultet,specijalizacija iz neuropsihijatrije,uža specijalizacija iz psihoterapije (subspecijalista-psihoanalitički psihoterapeut)

Profesionalno iskustvo:

Psihoanalitički psihoterapeut za odrasle, decu i adolescente, parove i porodicu. Edukator u Udruzenju dečjih i adolescentnih psihoterapeuta (UDAPS).