Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije, Udruženje za dečju i adolescentnu psihoanalitičku psihoterapiju Srbije i Društvo grupnih analitičara Beograda održavaju zajednički workshop na temu: „ZLATO I BAKAR – NAČINI NA KOJE PSIHOANALIZA ŽIVI U INDIVIDUALNOJ, GRUPNOJ I DEČJOJ PSIHOANALITIČKOJ PSIHOTERAPIJI“

Datum održavanja: subota, 09.12.2023.

Mesto održavanja: Institut za mentalno zdravlje, velika sala na IV spratu, Milana Kašanina 3

Predavači:

  • Ivanka Dunjić (grupna analiza)
  • Gordana Bokalović (dečja psihoanalitička psihoterapija)
  • Emina Garibović (individualna psihoanalitička psihoterapija)

Program:

09.30–09.50 hRegistracija učesnika
09.50–10.00 hOtvaranje skupa
10.00–11.30 hPredavanje
11.30–12.00 hPlenarna diskusija, moderator Snežana Kecojević Miljević
12.00–12.45 hPauza za kafu sa osveženjem
12.45–14.15 hSupervizijske grupe, Dnevna bolnica za adolescente IMZ
14.15–14.45 hPauza sa sendvičima
14.45–16.15 hVelika grupa
16.15–16.45 hEvaluacija, planiranje i zatvaranje skupa

Cena učešća je 3000 dinara, za edukante sva tri društva 2000 dinara.