Grad:

Beograd

Kontakt telefon:

063 1299102

E-mail adresa:

gdedic146@gmail.com


Prethodno obrazovanje:

Medicinski fakultet (MF) u Beogradu (1982. godina), specijalizacija iz neuropsihijatrije na VMA (1991. godina), uža specijalizaciju iz psihoterapije na MF u Beogradu (2008. godina), magistarske studije na MF u Beogradu (1989. godina), doktorska disertacija  na VMA (1998. godina)

Nosilac je Jugoslovenskog (2008. godina) i Evropskog (2011. godina) sertifikata za psihoterapiju.

Profesionalno iskustvo:

Aktuelno je načelnik Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju VMA.

Izabrana je u zvanje redovni profesor 2011. godine na Medicinskom fakultetu VMA Univerziteta odbrane gde predaje na integrisanim osnovnim studijama: Medicinsku etiku, Veštine komunikacija, Psihijatriju i Bioetiku na doktorskim studijama. Nastavnik je na master studijama na Fakultetu za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu. 

Potpredsednik je Saveza društava psihoterapeuta Srbije od 2010. godine.

Redovni je član SKAIN (Srpska kraljevska akademija inovacionih nauka).

Autor je oko 170 stučnih i naučnih  radova i 10 knjiga iz oblasti psihijatrije i psihoterapije.

Učestvovala je na brojnim domaćim i inostranim kongresima iz psihijatrije i psihoterapije.

Predsednik je naučnog odbora 8 domaćih i 23 EAP Congress kongresa psihoterapeuta.